Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Radwankach
http://spradwanki.biposwiata.pl

Przyjmowanie interesantów

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkoposkich w Radwankach załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr i finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: dokumentacją kancelaryjną, prowadzoną wg instrukcji kancelaryjnej; dokumentacją kadrową i finansową, prowadzoną wg odrębnych przepisów.

Przyjmowanie interesantów:

a) sekretariat szkoły - codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00,

b) pedagog szkolny - codziennie w godzinach od 11.25 do 12.10,

c) pielęgniarka szkolna - według harmonogramu w środę co dwa tygodnie.